06. 07. 2021 – Moderná správa registratúry II – Gelnica !!!POZOR!!! SEMINÁR ZRUŠENÝ!!!

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Gelnica – Seminár je z technických príčin zrušený!!! Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, […]

Read More…

01. 07. 2021 – Moderná správa registratúry II – Poprad

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Poprad Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

30. 06. 2021 – Moderná správa registratúry II – Levoča

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Levoča Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

29. 06. 2021 – Moderná správa registratúry II – Kežmarok

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Kežmarok Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

24. 06. 2021 – Moderná správa registratúry II – Sabinov

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Sabinov Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

23. 06. 2021 – Moderná správa registratúry II – Stará Ľubovňa

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Stará Ľubovňa Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje […]

Read More…

22. 06. 2021 – Moderná správa registratúry II – Bardejov

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Bardejov Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

17. 06. 2021 – Moderná správa registratúry II – Košice

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Košice Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

16. 06. 2021 – Moderná správa registratúry II – Prešov

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Prešov Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

15. 06. 2021 – Moderná správa registratúry II – Trebišov

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Trebišov Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.