Akreditácia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo akreditáciu nášmu vzdelávaciemu programu ďalšieho vzdelávania Moderná správa registratúry: