Akreditácia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu udelilo akreditáciu nášmu vzdelávaciemu programu ďalšieho vzdelávania Správa registratúry a archívna činnosť: