14. 10. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Veľký Krtíš

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Veľký Krtíš Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje […]

Read More…

13. 10. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Lučenec !!!POZOR!!! Seminár je zrušený!!!

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Lučenec Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

12. 10. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Detva !!!POZOR!!! Seminár je zrušený!!!

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Detva Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

07. 10. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Žiar nad Hronom

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Žiar nad Hronom Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie […]

Read More…

06. 10. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Banská Bystrica

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Banská Bystrica Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje […]

Read More…

05. 10. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Zvolen

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Zvolen Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

30. 09. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Považská Bystrica !!!POZOR!!! ZMENA MIESTA KONANIA!!!

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Považská Bystrica Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje […]

Read More…

29. 09. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Martin

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Martin Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

28. 09. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Žilina !OBSADENÝ! Odporúčame Martin alebo Považskú Bystricu

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Žilina Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

23. 09. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Senec !!!POZOR!!! ZMENA MIESTA KONANIA SEMINÁRA!!!

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Senec presun do Pezinka Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.