14. 06. 2021 – 18. 06. 2021 – akreditovaný kurz Moderná správa registratúry – Košice !!!POZOR ZMENA!!!

Z technických príčin je tento akreditovaný kurz preložený do Bratislavy v termíne 20. 09. 2021 – 24. 09. 2021!      Akreditovaný kurz schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod. č. 3303/2019/111/1 „MODERNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY“ Termín akreditovaného kurzu:    14. 06. 2021 – 18. 06. 2021   KOŠICE o  08:00 hod.      (prezentácia […]

Read More…

29. 10. 2020 – Moderná správa registratúry II. – Topoľčany

„Moderná správa registratúry II.“ Topoľčany Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim […]

Read More…

28. 10. 2020 – Moderná správa registratúry II. – Partizánske

„Moderná správa registratúry II.“ Partizánske Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim […]

Read More…

27. 10. 2020 – Moderná správa registratúry II. – Piešťany

„Moderná správa registratúry II.“ Piešťany Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.