23. 09. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Senec !!!POZOR!!! ZMENA MIESTA KONANIA SEMINÁRA!!!

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Senec presun do Pezinka Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej […]

Read More…

22. 09. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Pezinok

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Pezinok Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

21. 09. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Bratislava !!!POZOR!!! ZMENA MIESTNOSTI!!!

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Bratislava Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

09. 09. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Čadca

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Čadca Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

07. 09. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Námestovo

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Námestovo Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

20. 09. 2021 – 24. 09. 2021 – akreditovaný kurz Moderná správa registratúry

Akreditovaný kurz schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod. č. 3303/2019/111/1 „MODERNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY“ Termín akreditovaného kurzu:    20. 09. 2021 – 24. 09. 2021   BRATISLAVA    o  08:00 hod.      (prezentácia 14. 06. 2021 v čase 8,00 h – 8,30 h) Rozsah akreditovaného kurzu:    40 hodín Miesto konania akreditovaného kurzu:                    […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.