28.02.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Bratislava

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   BRATISLAVA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním […]

Read More…

27.02.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Prievidza

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   PRIEVIDZA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním […]

Read More…

22.02.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Partizánske

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   PARTIZÁNSKE   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním […]

Read More…

21.02.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Trenčín

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   TRENČÍN   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním […]

Read More…

20.02.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Nové Mesto nad Váhom

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   NOVÉ MESTO NAD VÁHOM   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, […]

Read More…

14.02.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Trnava

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   TRNAVA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním […]

Read More…

13.02.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Považská Bystrica

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   POVAŽSKÁ BYSTRICA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená […]

Read More…

12.02.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Ilava

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   ILAVA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním […]

Read More…

08.02.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Hlohovec

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   HLOHOVEC   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním […]

Read More…

07.02.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Piešťany

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   PIEŠŤANY   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.