26.04.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Sabinov – ZRUŠENÝ

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) SABINOV z organizačných dôvodov je seminár bohužiaľ ZRUŠENÝ   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. […]

Read More…

25.04.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Prešov – ZRUŠENÝ

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) PREŠOV z organizačných dôvodov je seminár bohužiaľ ZRUŠENÝ   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. […]

Read More…

24.04.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Vranov nad Topľou

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) VRANOV NAD TOPĽOU Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa […]

Read More…

19.04.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Bardejov

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) BARDEJOV   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa odboru […]

Read More…

18.04.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Prešov

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) PREŠOV   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa odboru […]

Read More…

17.04.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Stará Ľubovňa – PLNE OBSADENÝ

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) STARÁ ĽUBOVŇA   Z dôvodu naplnenia kapacity miestnosti už bohužiaľ nie je možné sa na uvedený termín prihlásiť!   PRIDANÝ ĎALŠÍ TERMÍN 18. 05. 2018 (vid. rozpis seminárov)   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým […]

Read More…

12.04.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Veľký Krtíš

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) VEĽKÝ KRTÍŠ   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa […]

Read More…

11.04.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Krupina – ZRUŠENÝ

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) KRUPINA   z organizačných dôvodov je seminár bohužiaľ ZRUŠENÝ   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je […]

Read More…

10.04.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Nitra

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) NITRA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa odboru […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.