31.05.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Dunajská Streda

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) DUNAJSKÁ STREDA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa […]

Read More…

30.05.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Trebišov

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) TREBIŠOV   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa odboru […]

Read More…

29.05.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Stropkov

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) STROPKOV   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa odboru […]

Read More…

24.05.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Nové Zámky

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) NOVÉ ZÁMKY   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa […]

Read More…

23.05.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Banská Bystrica

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) BANSKÁ BYSTRICA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa […]

Read More…

22.05.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Brezno

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) BREZNO   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa odboru […]

Read More…

18.05.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Stará Ľubovňa – PRIDANÝ TERMÍN

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) STARÁ ĽUBOVŇA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa […]

Read More…

17.05.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Humenné

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) HUMENNÉ   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa odboru […]

Read More…

16.05.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Michalovce – PLNE OBSADENÝ

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) MICHALOVCE   Z dôvodu naplnenia kapacity miestnosti už bohužiaľ nie je možné sa na uvedený termín prihlásiť!   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším […]

Read More…

15.05.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Sobrance – ZRUŠENÝ

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia) SOBRANCE z organizačných dôvodov je seminár bohužiaľ ZRUŠENÝ Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.