29.10.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov + Správa registratúry školy – Bratislava

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia“ + „Správa registratúry školy“ BRATISLAVA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa […]

Read More…

25.10.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov + Správa registratúry školy – Trenčín

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia“ + „Správa registratúry školy“ TRENČÍN   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa […]

Read More…

24.10.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov + Správa registratúry školy – Nové Mesto nad Váhom

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia“ + „Správa registratúry školy“ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., […]

Read More…

23.10.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov + Správa registratúry školy – Ilava

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia“ + „Správa registratúry školy“ ILAVA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa […]

Read More…

18.10.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov + Správa registratúry školy – Bratislava

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia“ + „Správa registratúry školy“ BRATISLAVA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa odboru […]

Read More…

17.10.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov + Správa registratúry školy – Považská Bystrica

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia“ + „Správa registratúry školy“ POVAŽSKÁ BYSTRICA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním […]

Read More…

16.10.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov + Správa registratúry školy – Žiar nad Hronom

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia“ + „Správa registratúry školy“ ŽIAR NAD HRONOM   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená […]

Read More…

11.10.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov + Správa registratúry školy – Levice

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia“ + „Správa registratúry školy“ LEVICE   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa […]

Read More…

10.10.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov + Správa registratúry školy – Zvolen

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia“ + „Správa registratúry školy“ ZVOLEN   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa […]

Read More…

09.10.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov + Správa registratúry školy – Piešťany

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia“ + „Správa registratúry školy“ PIEŠŤANY   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.