Kontakt

Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky

korešpondenčná adresa:
J. Kráľa 651, 972 26  Nitrianske Rudno

IČO: 37 922 190
DIČ: 20 22 12 97 25

e-mail: sekretariat@asrsr.sk
tel.: +421 – 46 5455060

 

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so zaradením do newslettra