06.02.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Bratislava

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   BRATISLAVA   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním […]

Read More…

01.02.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Levice

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   LEVICE – pridaný termín   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, […]

Read More…

16.01.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Topoľčany

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   TOPOĽČANY   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.