20. 04. 2020 – 24. 04. 2020 – akreditovaný kurz Moderná správa registratúry – Bratislava !!!TERMÍN ZRUŠENÝ!!!! Náhradný termín 21. 09. 2020 – 25. 09. 2020

Akreditovaný kurz schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod. č. 3303/2019/111/1 „MODERNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY“   Termín akreditovaného kurzu:    20. 04. 2020 – 24. 04. 2020   BRATISLAVA  o  08:00 hod.      (prezentácia 20. 04. 2020 v čase 8,00 h – 8,30 h) Rozsah akreditovaného kurzu:    40 hodín Miesto konania akreditovaného kurzu:                    […]

Read More…

24. 03. 2020 – Moderná správa registratúry – Skalica !!!TERMÍN ZRUŠENÝ!!!! Náhradný termín sa bude konať 16. 06. 2020!

„Moderná správa registratúry“ Skalica Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne […]

Read More…

11. 03. 2020 – Moderná správa registratúry – Trnava !!!TERMÍN ZRUŠENÝ!!!! Náhradný termín sa bude konať 18. 06. 2020!

„Moderná správa registratúry“ Trnava Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne […]

Read More…

10. 03. 2020 – Moderná správa registratúry – Senec !!!TERMÍN ZRUŠENÝ!!!! O náhradnom termíne budeme informovať!

„Moderná správa registratúry“ Senec Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.