25. 11. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Malacky

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Malacky Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

24. 11. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Senica

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Senica Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

23. 11. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Skalica

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Skalica Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

11. 11. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Trnava

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Trnava Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

10. 11. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Piešťany

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Piešťany Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

09. 11. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Nové Mesto nad Váhom

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Nové Mesto nad Váhom Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej […]

Read More…

04. 11. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Galanta

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Galanta Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

03. 11. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Dunajská Streda

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Dunajská Streda Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje […]

Read More…

28. 10. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Komárno

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Komárno Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

27. 10. 2021 – Moderná správa registratúry II. – Nové Zámky

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Nové Zámky Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.