07. 10. 2024 – 11. 10. 2024 – Akreditovaný kurz Moderná správa registratúry – Bratislava

Akreditovaný kurz schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod. č. 3303/2019/111/1 „MODERNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY“ Termín akreditovaného kurzu:    07. 10. 2024 – 11. 10. 2024   BRATISLAVA    o  09:00 hod.      (prezentácia 07. 10. 2024 v čase 8,30 h – 9,00 h) Rozsah akreditovaného kurzu:    40 hodín Miesto konania akreditovaného kurzu:                    […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.