17. 10. 2022 – 21. 10. 2022 – Akreditovaný kurz Moderná správa registratúry – Bratislava

Akreditovaný kurz schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod. č. 3303/2019/111/1 „MODERNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY“ Termín akreditovaného kurzu:    17. 10. 2022 – 21. 10. 2022   BRATISLAVA    o  08:00 hod.      (prezentácia 17. 10. 2022 v čase 8,00 h – 8,30 h) Rozsah akreditovaného kurzu:    40 hodín Miesto konania akreditovaného kurzu:                    […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.