Chcem sa prihlásiť

Pripravujeme pre Vás ďalší akreditovaný kurz Moderná správa registratúry, ktorý sa bude konať v dňoch 14. 06. 2021 – 18. 06. 2021 v Košiciach. Dodatočne bude doplnené konkrétne miesto konania kurzu v Košiciach.

Akreditovaný kurz schválený

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod. č. 3303/2019/111/1

MODERNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY“

 

Termín akreditovaného kurzu:    14. 06. 2021 – 18. 06. 2021   KOŠICE o  08:00 hod.      (prezentácia 14. 06. 2021 v čase 8,00 h – 8,30 h)

Rozsah akreditovaného kurzu:    40 hodín

Miesto konania akreditovaného kurzu:

                   Košice – 

Lektori:      Mgr. Mária Mrižová, PhD.

                   Mgr. Jaroslava Kvačalová

                   Ing. Daniela Dvořáková

Cena:          410 € / os.

V cene je zahrnuté občerstvenie (coffee break), obed formou švédskych stolov, študijný materiál na usb a publikácia Moderná správa registratúry. V cene nie je zahrnuté ubytovanie účastníkov.
  

Možnosti prihlásenia (najneskôr 5 pracovných dní pred termínom seminára):          

– poštou – vyplnená návratka na adresu Asociácie správcov registratúry, korešpondenčná adresa: Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno

– mailom na e-mail: seminare@asrsr.sk

– telefonicky na tel. 046/54 55 060

– cez online formulár na našej stránke asrsr.sk

 Úhrada:            

Prihlásený účastník obdrží obratom na email zálohovú faktúru. Vyúčtovaciu faktúru k prijatej platbe obdrží účastník pri nástupe na kurz s ostatnými materiálmi.

Prihlásenie je možné stornovať max. 3 pracovné dni pred konaním kurzu, inak bude účastnícky poplatok, aj v prípade neúčasti, účtovaný.

Obsah akreditovaného kurzu:           

– legislatívny rámec výkonu správy registratúry – právne normy v oblasti správy dokumentov na Slovensku vrátane zákona o e-Governmente,

– efektívna správa registratúry – príjem, evidovanie, tvorba spisov, spracovanie a ukladanie neelektronických záznamov, stanovenie procesných úkonov pri správe dokumentov, nové pravidlá pre prístup k nim,

– štandardy pre vedenie elektronických informačných systémov na správu registratúry a správu elektronických dokumentov, zhodnoverňujúce (bezpečnostné) prvky elektronických dokumentov, nové pravidlá ochrany využívania elektronických dokumentov,

– automatizované procesy spracovania preddefinované v IS na správu registratúry,

– špecifické procesy spracovávania e-podaní a e-úradných vybavení v podmienkach IS na správu registratúry,

– povinnosti pri správe elektronickej registratúry – manipulácia s e-dokumentmi v procese ich spracovania (obeh, spracovateľské procesy, schvaľovací proces, autorizácia, vyťažovanie informácií),

– agendové informačné systémy (osobitné evidencie) – manipulácia so špeciálnymi typmi dokumentov (personálne, účtovné a pod.),

– elektronické vyraďovacie konanie – nový spôsob prípravy a realizácie vyraďovacieho konania listinných, ako aj elektronických dokumentov,

– exkurzia v archíve,

– diskusia.

Prihláste sa na tento seminár

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so zaradením do newslettra

Copyright © 2018, All Rights Reserved.