01. 06. 2021 – Moderná správa registratúry II – Medzilaborce

„Moderná správa registratúry II.“ Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021 Medzilaborce Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.