06.03.2018 – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – elektronická komunikácia – Námestovo

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“ (elektronická komunikácia)   NÁMESTOVO   Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti. Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa […]

Read More…

Copyright © 2018, All Rights Reserved.